O nás

Skupina ZSE má na Slovensku takmer 100-ročnú históriu (od r. 1922) a je súčasťou najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON. Sme jedným z najväčších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku a každý deň sa na nás spolieha viac ako milión zákazníkov. Patríme na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. Zodpovedné podnikanie pre nás znamená nielen konanie spoločnosti v oblasti energetiky, ale aj voči miestnym komunitám a okolitému prostrediu.

Splnenie požiadaviek národnej legislatívy považujeme za úplné minimum nášho environmentálneho správania. Staviame nové a rekonštruujeme jestvujúce stanovištia transformátorov a sklady nebezpečných látok s použitím najnovších technológií a vysokokvalitných izolačných materiálov. Minimalizujeme využívanie prírodných zdrojov a budujeme vlastné čistiarne odpadových vôd. Priebežne aktualizujeme vlastnú koncepciu Programu odpadového hospodárstva na báze separácie a zhodnocovania odpadov ako druhotných surovín. Kvalitu ovzdušia kontinuálne monitorujeme cez kontrolu produkcie emisií.

Obnoviteľné zdroje energie

Skupina ZSE vlastní dve malé vodné elektrárne v Nitre a Jelšovciach, ktoré sú v prevádzke už od šesťdesiatych rokov a majú spoločný výkon 1,8 MW. V rokoch 1997 až 2004 prešli obe vodné elektrárne rekonštrukciami s dôrazom na environmentálne hľadiská prevádzky.

Inštaláciám obnoviteľných zdrojov energie pre našich zákazníkov sa venujeme už veľa rokov a sme jedným z lídrov na Slovensku. Naše fotovoltické riešenia pre výrobu elektriny a solárne kolektory pre ohrev vody využíva na strechách svojich rodinných domov už takmer 1100 domácností po celom Slovensku, veľká časť z nich s unikátnou Virtuálnou batériou. Inštalujeme aj väčšie fotovoltické riešenia pre firmy, napríklad pre firmu Sezama pri Nitre.

Ako prvý veľký dodávateľ na Slovensku sme poskytli domácnostiam možnosť, aby ich spotreba elektriny bola 100% krytá elektrinou vyrobenou len z obnoviteľných zdrojov, a to bez ohľadu na to, či bývajú v rodinnom dome, alebo v byte. Túto Zelenú elektrinu využíva dnes už viac ako 25.000 domácností.

Elektromobilita

Veríme, že práve elektromobilita zohrá jednu z kľúčových úloh v energetickej transformácii 21. storočia. Už dnes poskytujeme s takmer 130 nabíjacími stanicami najväčšiu sieť na celom Slovensku a sme jednoznačným slovenským lídrom v oblasti elektromobility. Sieť nabíjacích staníc a naše služby v oblasti elektromobility budeme neustále rozširovať.

Menej papiera = viac stromov

Snažíme sa, aby sme čo najviac znížili množstvo papiera v komunikácii so zákazníkmi. V našich kampaniach motivujeme zákazníkov, aby nevyužívali papierové poukážky, ale platili elektronicky bankovým prevodom. Spoločne s našimi zákazníkmi zvyšujeme podiel elektronických faktúr na úkor papierových. Elektronickú faktúru dnes využíva už viac ako 305.000 našich zákazníkov.

V roku 2016 sme uviedli samoobslužný online účet, s ktorým môžu zákazníci vybaviť väčšinu záležitostí ohľadne elektriny, plynu a ďalších služieb veľmi jednoducho sami online a nemusia nikam chodiť, volať, ani písať. Dnes využíva online účet už viac ako 340.000 našich zákazníkov.

Podporujeme ochranu dravcov

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska. Zaoberá sa dlhodobo a systematicky aj vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo. Naša viac ako 20-ročná spolupráca spočíva v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Pomáhame pri osadzovaní ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia, na vedenia vysokého napätia inštalujeme tzv. odkloňovače, ktoré minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach.

Zelené nápady ZSE

Dlhodobo sa venujeme prostredníctvom portálu šetri.sk aj podpore širšieho environmentálneho povedomia, poradenstvu v oblasti šetrenia energií, prinášame verejnosti trendy a inšpirácie súvisiace s modernou dopravou, pracoviskami a bývaním, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Tieto aktivity teraz významne rozširujeme spoluprácou s osobnosťami moderného Slovenska, ktoré sú inšpiratívne a aktívne v oblasti dlhodobej udržateľnosti a svoj vplyv využívajú správnym smerom. Spoločne vám prinášame Zelené nápady ZSE.